Élő hagyományok a XXI. században

Magyar Hagyomány Műhelye


Mottó

Népünk műveltségét „... nem a politikusok ácsolták össze valamelyik társadalmi osztály védelmére, hanem névtelen emberi mű, mint a nyelv. Nem kezdetet lát a születésben, nem véget a halálban, hanem csak személyi változást mind a kettőben. S nem csak embernek emberhez való kapcsolatát szabályozza, hanem a szövetséget is, melyet a természettel és Istennel mindnyájunknak meg kell kötnünk. Valóban életforma ez, melyben a közösség az első és legfőbb személy, s lelkében változatlan, csupán az atyák és fiak cserélik egymás.

Tamási Áron


Küldetés

A Magyar Hagyomány Műhelye a természetes műveltség világképét közvetíti, a gyermek- és ifjúságneveléshez szándékozik mintákat adni. Mindenek előtt azokat a mintákat, amelyek az intézményes oktatásból hiányoznak és véleményünk szerint elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a gyermek vele született adottságaiban, "gyermekségében" megerősödjék, s az ifjú felnőtté érjen.

A tanfolyam szellemiségét a természetes műveltség, mindenek előtt a magyar természetes műveltség határozza meg. Az a világkép, amelynek velünk születő alapformái, az ősképek a társadalmi és gazdasági változások mellett sem (vagy alig) módosulnak; amelyeket a természettel közvetlen kapcsolatban lévő, annak törvényeit tiszteletben tartó ember mindenütt és mindig időszerűen alkalmazott, "használt"; hagyományőrző vidéken használ ma is: az általánosat, a mindenkire kötelező érvényűt egyedien, személyre, nemzetségre, nemzetre, s korra jellemző módon.

A Magyar Hagyomány Műhelye tanfolyamon, e szerves műveltségre alapozó iskolában mind az elméleti, mind a gyakorlati munkát műhelyszerűen, a hallgatók cselekvő részvételével szándékozunk megvalósítani, a szellemi és a kézműves tevékenység lehető legjobb egybehangolásával, a tanfolyam valamennyi foglalkozásán. Mester és tanítvány együtt keresi majd a legalkalmasabb módszert, figyelembe véve a hazai pedagógia legnemesebb eredményeit.

Várjuk mindazokat a tanfolyamra, akik fontosnak tartják a Műhely szellemiségét és célkitűzéseit. E szellemiség az élet minden területén “eligazít”, az egyre inkább igényelt természetességet segíti.


Ugrás az oldal tetejére